Awarie układów olejowych spowodowane zanieczyszczeniami

W maszynach 80 % to awarie układów olejowych i układów hydraulicznych spowodowane zanieczyszczeniami stałymi oraz zawartością wody. Wysoki poziom zanieczyszczeń znacznie zmniejsza wydajność pracy urządzenia blokadę filtrów i mniejszą wydajność układów chłodzenia.

Awarie układów olejowych - różne przyczyny

Dowolna substancja, która jest obca dla systemu i szkodliwa dla jego osiągów to własnie zanieczyszczenie. Zanieczyszczenia w układzie hydraulicznym mogą występować w postaci gazu, cieczy lub ciała stałego. Zanieczyszczenie stałe, określane jako zanieczyszczenie cząsteczkami, występuje we wszystkich kształtach i rozmiarach i najczęściej ma działanie ścierne. Wysoki poziom zanieczyszczeń doprowadza do nadmiernego zużycia elementów i spadek ich trwałości. Zużyte elementy z kolei przyczyniają się do nieefektywnego działania systemu, zużycia części, wyższej temperatury płynu, wycieku i utraty kontroli nad pracą całego układu.

Wszystkie te zjawiska są wynikiem bezpośredniego mechanicznego działania pomiędzy zanieczyszczeniami a komponentami układu. Skażenie może również działać jako katalizator w celu przyspieszenia utleniania płynu i pobudzenia rozpadu chemicznego jego składników i spowodować awarie układów olejowych

Poniższa tabela pokazuje niezdolność ludzkiego oka do widzenia poniżej 40 mikronów czyli mikroskopowych, szkodliwych cząstek w oleju, paliwie i płynach które są niewidoczne dla ludzi. 5 mikronowe cząstki działają jak papier ścierny i stopniowo niszczą komponenty systemu.

Dlaczego psuje się układ hydrauliczny