Mini M. E.

Mini M. E.
Mini M. E.

Mini M. E. ten model filtru elektrostatycznego może być zainstalowany bezpośrednio na obrabiarce lub obok niej dla wychwytywania zanieczyszczeń, takich jak odparowania, płyny chłodząco-smarujące, dym i mgła olejowa, przy czym oleje mogą być mineralne i syntetyczne.

Model jest bardzo skuteczny, ponieważ posiada dwie elektrostatyczne komory oraz zazwyczaj działa skutecznie tam, gdzie filtry odśrodkowe i inne zawiodły. Model jest prosty w obsłudze i instalacji.

Spełnia normy ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w sprawie poprawy bezpieczeństwa oraz warunków pracy pracowników.

Dane techniczne filtra Mini M. E.

  • Wydajność oczyszczania powietrza 50 – 1000 m³/h (płynny regulator prędkości).
  • Moduły elektrostatyczne – 2 szt.
  • Filtr wstępny – siatka aluminiowa – 2 szt.
  • Opcja dodatkowy filtr wtórny – węglowy lub filtr HEPA.
  • Zasilanie 240V, 50 Hz.
  • Pobór mocy wraz z wentylatorem do 180 W,
  • Waga modelu 47 kg, poziom hałasu 69 dB.
  • Wymiary 370x648x1260 mm, otwór wejściowy 152,4 mm
  • Kolor – niebieski, zgodnie z katalogiem RAL 5005.

Zasady działania

W modelu jest wykorzystywana zasada elektrostatyki. Dwa moduły elektrostatyczne przyciągają, jak potężny magnes, miliony mikroskopijnych cząsteczek sadzy, smogu, oparów tłuszczu a nawet cząsteczki, niewidoczne gołym okiem. Duże cząsteczki są zatrzymywane przez dwe zmywalne siatki aluminiowe dwóch filtrów wstępnych. Mniejsze cząsteczki kontynuują swój ruch przez główny moduł elektrostatyczny Forever Filter®, gdzie zostaje utworzone silne pole elektryczne. W jonizującej sekcji filtra cząsteczki otrzymują ładunek elektryczny. Następnie naładowane cząsteczki trafiają do sekcji zbierającej filtra, składającej się z dużej ilości ujemnie i dodatnio naładowanych równoległych płyt.Płyty te tworzą duży obszar osadzania. Dodatnio naładowane płyty odpychają naładowane cząsteczki, zaś ujemnie naładowane płyty przyciągają i zbierają naładowane cząsteczki o wymiarach do 0,01 mikrona. Po tym powietrze wychodzi świeże i oczyszczone. Stałe cząsteczki zanieczyszczające są zatrzymywane przez sekcję zbierającą aż do całkowitego usunięcia podczas mycia modułów elektrostatycznych. Ciekłe substancje zanieczyszczające samodzielnie przepływają do zasobnika filtra oraz są odprowadzane na zewnątrz poprzez system drenażowy.

Stosowanie

Model jest stosowany do wychwytywania oraz gromadzenia różnego rodzaju zanieczyszczeń przemysłowych, ale przede wszystkim do wychwytywania mgły olejowej, płynów chłodząco-smarujących (PCS) oraz aerozoli z maszyn śrubowych, obrabiarek CNC, tokarek, szlifierek powierzchniowych i odśrodkowych.