Ad Moto – Dotacje na innowacje

Loga UE - Paszport

DOTACJE NA INNOWACJE

Rozwój firmy Ad Moto Rafał Zawisz poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu”

Firma Ad Moto Rafał Zawisz uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Rozwój firmy Ad Moto Rafał Zawisz poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu” w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Intensywność wsparcia: 80% kosztów kwalifikowanych na przygotowanie Planu Rozwoju eksportu.

Intensywność wsparcia: 75% kosztów kwalifikowanych na wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Kwota dofinansowania: 209 410,00 zł