Wirówka oleju transformatorowego AD-TR 1,0

Zastosowanie

Wirówka oleju transformatorowego, odgazowuje oczyszcza i podnosi napięcie przebicia oleju transformatorwego. Dzięki niej nie wymieniasz oleju. Pozwala redukować koszty eksploatacji układu w którym się znajduje. Poprawia jakość oleju, napięcie przebicia, rezystywnosć, współczynnik strat dielektrycznych. Jeżeli masz wysoką liczbę kwasową – zregeneruj olej.

Wirówka zapewnia poprawę pracy transformatora . Stosuje się go w górnictwie, hutnictwie, energetyce oraz zakładach produkcyjnych.

Wirówka oleju transformatorowego została stworzona do osuszania wszelkich olejów przemysłowych takich jak oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, elektroizolacyjne oraz oleje chłodzące.

Charakterystyka

  • Stosunkowa duża zdolność usuwania zanieczyszczeń stałych
  • System BACKFLUSH automatycznie usuwa zanieczyszczenia
  • Zabezpieczenie umożliwiające kontrolę temperatury
  • Usuwanie wody za pomocą próżni oraz separatora wody
  • Wysokiej jakości wkład filtracyjny o właściwościach antykorozyjnych, termostabilny, wytrzymały
    o dużej żywotności oraz pojemności
  • Unikalny system odwadniania i odgazowania – Duplex 3D Stereo-Evaporation – wielopoziomowa technologia separacji wody z oleju
  • Zwarta i trwała budowa
  • Ogrzewanie oleju za pomocą podczerwieni

Oczyszczanie oleju

W przypadku silnie zanieczyszczonego oleju, należ poddać go wstępnemu oczyszczaniu aby zapobiec uszkodzeniu komponentów dehydratora próżniowego.

Dane techniczne

Wirówka oleju transformtorowego