Usuwanie wody z oleju

  • Usuwanie wody z oleju jest bardzo istotne.Zawartość wody w oleju powoduje jego stałą degradację. Wpływ wody na utlenianie w oleju jest dramatyczny zwłaszcza w obecności katalizatorów, takich jak miedź lub żelazo.
  • Woda w oleju może zmniejszyć żywotność maszyny hydraulicznej o więcej niż 50%.
  • Tolerancja na wodę w oleju w nowoczesnych maszynach jest zwykle tak mała, że ruchome części na zmianę produkując ciśnienie i próżnię w której cząsteczki wody zwiększają swoją objętość powodują systematyczne tworzenie się cząsteczek zużyciowych. Przekłada się to bezpośrednio na utratę powłoki smarnej i dalsze zużycie.
  • Wilgoć w zbiorniku ma tendencję do tworzenia rdzy wewnątrz zbiornika. Drgania w trakcie pracy systemu powodują przedostanie się jej cząsteczek do oleju, a następnie za pośrednictwem pompy zostają rozprowadzone po całym układzie. Stale zwiększająca się obecność rdzy w oleju doprowadza do mechanicznej awarii pomp lub zaworów przynosząc ze sobą wymierne straty.
  • Woda to idealne środowisko w którym mogą rozmnażać się bakterie powodujące rozkład oleju, utratę dodatków a tym samym utratę właściwości smarnych oleju.
  • Proponowane przez nas usługi filtracji oleju oraz układu z wody pozwalają na uniknięcie niebezpiecznej awarii a także niwelują dalsze straty w przypadku jej wystąpienia. Zamów usuwanie wody z oleju niem będzie za późno.
Usuwanie wody z oleju
Olej zemulgowany wodą – Olej bez zawartości wody