Uruchamianie turbozespołów – usługa

W ramach usługi uruchamiania turbozespołów doczyszczamy nowy olej za pomocą filtrów 1 mikronowych. Następnie wykonujemy płukanie turbulentne olejem lub hydrodynamiczne wodą w zależności od potrzeb klienta. Czyścimy zbiorniki, montujemy sitka i filtry bocznikowe przed rozruchem w celu usunięcia pomontażowych zanieczyszczeń i weryfikacji czystości rurociągów.

Sprawujemy stały monitoring kontroli czystości, bocznikujemy łożyska i inne newralgiczne punkty układu.

Doczyszczamy układ przed rozruchem lub na ruchu do zadanej klasy czystości, w tym eliminujemy wilgoć z oleju.

Agregat bocznikowy - filtracja na turbinie
Uruchamianie turbozespołów – filtracja
Uruchamianie turbozespołów filtracja bocznikowa obejścia łożysk
Uruchamianie turbozespołów