Pomiary czystości

Do czego służą liczniki zanieczyszczeń?

Dlaczego monitorowanie parametrów oleju jest takie ważne ?

Olej pracujący w układzie hydraulicznym poddawany jest rozmaitym czynnikom zewnętrznym ( np. temperatura ) często bardzo dynamicznie ulegającymi zmianom.  Zmiany te, wpływają na powolne zmiany właściwości smarnych oleju.

Dodatkowym zagrożeniem są wszelkie nieszczelności układu doprowadzające do pojawiania się zanieczyszczeń stałych oraz wody w oleju. Sam olej, pomimo coraz bardziej zaawansowanych technologi wytwarzania i uszlachetniania o dodatki jako substancja chemiczna może ulegać trudnym do kontrolowania procesom degradacji.

Szerokie spektrum zmiennych wpływających na kondycję oleju powoduje, że bez specjalistycznego oprzyrządowania właściwa ocena aktualnego stanu olej jest praktycznie niemożliwa. Niestety niewystarczająca dbałość o olej skutkuje jego zanieczyszczeniem wielokrotnie przekraczającym dopuszczalne normy co w następstwie prowadzi do nieuchronnej awarii.

Rozwiązaniem tego problemu jest przenośny licznik czystości oleju który umożliwia bieżące monitorowanie zachodzących zmian, wyprzedzanie awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych takich jak np. remonty oraz mikrofiltrację.

Pomiary czystości oleju

 

Liczniki zanieczyszczeń


Licznik cząstek AD 9000-1 do montażu w agregacie

Licznik cząstek do montażu w agregacie


Licznik cząstek AD 9000-P

Liczniki zanieczyszczeń
Licznik cząstek z tabletem AD 9000-P-W-T