Badania laboratoryjne oleju

W ramach stałej współpracy z jednym ze śląskich laboratoriów, oferujemy swoim klientom badania laboratoryjne oleju po wykonaniu usługi mikrofiltracji. Przyjmujemy także zlecenia na badania przed wykonaniem usługi oraz badania kontrolne, pozwalające monitorować na bieżąco stan oleju.

Każde badanie potwierdzone jest raportem z laboratorium.

W celu wykonania badań, należy złożyć zamówienie na adres e-mail biuro@filtracjaoleju.pl, przesłać próbkę oleju w czystej, zabezpieczonej przed uszkodzeniem butelce oraz określić badane parametry.  Czas wykonania badania wynosi ok. 3 – 7 dni.

Badane parametry to m.in:

 • Klasa czystości wg ISO  4406
 • Zawartość wody w oleju metodą Karla Fishera
 • Lepkość kinematyczna w 40 °C
 • Wskaźnik lepkości
 • Liczba kwasowa
 • Wygląd
 • Temperatura zapłonu
 • Temperatura mętnienia
 • Temperatura płynięcia
 • Temperatura krzepnięcia
 • Całkowita liczba zasadowa TBN
 • Zdolność do wydzielania powietrza
 • Liczba deemulgująca
 • Zdolność do wydzielania wody
 • Skłonność do pienienia
 • Pierwiastki
 • Badania olejów transformatorowych

W celu uzyskania informacji o pozostałych parametrach prosimy o kontakt z biurem.

badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne umożliwiają monitorowanie na bieżąco stanu oleju