Ad Moto projekt 2.3.1

Firma realizuje projekt pt. ,,Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacyjnej technologii filtracji smarów procesowych” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie doradcze firmy we wdrożeniu nowej usługi filtracji smarów procesowych umożliwiającej ich ponowne użycie.
Wartość projektu: 418 200,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 238 000,00 PLN