Systemy ciągłego mieszania olejów i paliw

Proponujemy Państwu systemy ciągłego mieszania biodiesla, zaprojektowane do mieszania paliw i wszelkich innych składników płynnych, w tym bioetanolu i płynów pochodzenia roślinnego.

systemy ciągłego mieszania
Systemy ciągłego mieszania

Te systemy mieszania  występują w kilku rodzajach,
mogą być zaprojektowane jako stacjonarne lub mobilne.

Mogą być instalowane na przyczepach, furgonetkach lub w wagonach kolejowych itp. 

Klient określa rodzaj składników i produkt końcowy w celu dostosowania jednostki. Jednostki mieszające można
stosować do produkcji dowolnych mieszanek paliwowych: 

  • letniego oleju napędowego, 
  • zimowego oleju napędowego,
  • arktycznego oleju napędowego,
    wysokooktanowej benzyny Euro-45, 
  • paliwa Euro-5 itp.

Głównym celem tych układów jest intensyfikacja dyspersji, homogenizacja i emulgacja oraz mieszanie pozornie nie mieszalnych cieczy i zawiesin. Produkt końcowy to stabilna mieszanka, która pozostaje stabilna przez długi czas.

Nasze urządzenia do ciągłego mieszania są używane do:

– Produkcji mieszanego paliwa

– Mieszania benzyny

– Mieszania oleju napędowego + biodiesla

– Mieszania benzyny + bioetanolu

– Produkcji zimowego oleju napędowego

– Produkcji arktycznego oleju napędowego

– Zwiększania wydajności hydroodsiarczania poprzez wstępną obróbkę destylatów do produkcji
nowoczesnych paliw przyjaznych dla środowiska

– Produkcji detergentów

– Produkcji szamponów

– Produkcji cieczy chłodzącej do smarów, wytwarzana przez mieszanie podstawowych płynnych dodatków.